Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8

50-209, Wrocław

ul. Składowa 2-4

tel. 717986931

Odwiedziny Przedszkolaków z grupy 0 A oraz 0 B w Nadodrzańskim Kontury Kultury.

W dniu dzisiejszym grupa Przedszkolaków z 0 A oraz 0 B odwiedziła Nadodrzańskie Kontury Kultury w ramach warsztatów edukacyjnych.