Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8

50-209, Wrocław

ul. Składowa 2-4

tel. 717986931

Historia

Budynek, w którym mieści się nasza placówka, liczy sobie ponad 100 lat.Fundamenty postawiono w 1881 r., a w 1896 r. został on oddany do użytku z przeznaczeniem na szkołę katolicką. Po drugiej wojnie światowej powstała tu szkoła milicyjna, która funkcjonowała do roku 1956. 22 września 1956 r. rozpoczęła pracę Szkoła Podstawowa nr 58. Po roku istnienia podzielono ją na dwie odrębne placówki: SP nr 62 i SP nr 58. W tym czasie szkoły borykały się z wieloma problemami : brak opału, środków czystości, zły stan techniczny budynku. Rok 1960 przyniósł kapitalny remont całego obiektu. Od 1 września 1972 r. w budynku przy ul. Składowej ponownie zaczęła funkcjonować tylko SP 58. Dyrektorem został p. Igor Dobrowolski. Po jego przejściu na emeryturę, placówką kierowała p. Elżbieta Baranowska, a od roku 1991 funkcję dyrektora pełni p. Grażyna Urban. W tym czasie szkoła bardzo się zmieniła. Wszystkie sale lekcyjne i gabinety zostały zmodernizowane, dostosowane do potrzeb nowoczesnej placówki oświatowej, wyposażone w środki audiowizualne i pomoce dydaktyczne, powstała pracownia komputerowa. Chlubą szkoły jest biblioteka , która liczy ponad 13000 woluminów, kilkaset taśm magnetowidowych i płyt DVD. Posiada dostępny dla nauczycieli i uczniów Internet. W 1997 r. szkole nadano imię Wandy Rutkiewicz, słynnej wrocławianki i himalaistki.Stała się ona wzorem do naśladowania dla wielu pokoleń wychowanków. 1 września 2003 r. SP 58 połączyła się z Przedszkolem nr 97 tworząc Zespól Szkolno- Przedszkolny nr 8. W naszej placówce organizowane są liczne zajęcia pozalekcyjne, w których uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania . Tworzymy i pielęgnujemy tradycję naszej szkoły, m. In. Hymn oraz statuetki wręczane noblistom SP 58. Na stałe wpisane są do ceremoniału: pasowanie klas I, IV i przedszkolaków, kiermasze, drzwi otwarte oraz liga klas IV – VI.

Po 28 latach owocnej pracy na stanowisku dyrektora szkoły pani Grażyna Urban przeszła na zasłużoną emeryturę. Uroczyste pożegnanie przy udziale całego grona współpracownikow odbyło się 22 czerwca 2018r.  FILM

Od 3 września 2018 r. Dyrektorem szkoły jest pani Renata Kałwa.