Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8

50-209, Wrocław

ul. Składowa 2-4

tel. 717986931

Kontakt

Telefon: 71 798 69 31

wew. do przedszkola 201

wew. do referenta 113

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Tomasz Grzybowski

inspektor@corecunslting.pl

+48 501 083 482

ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań