Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8

50-209, Wrocław

ul. Składowa 2-4

tel. 717986931

Lista kandydató przyjętych i nieprzyjętych na rok 2022/23

Lista kandydatów nieprzyjętych na rok 2022/2023, podpisana

Lista kandydatów przyjętych na rok 2022/2023, podpisana