Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8

50-209, Wrocław

ul. Składowa 2-4

tel. 717986931

Wyniki rekrutacji na rok 2022-2023

Lista kandydatów zakwalifikowanych, podpisana

Lista kandydatów niezakwalifikowanych, podpisana