Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8

50-209, Wrocław

ul. Składowa 2-4

tel. 717986931

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 102648
  • Do końca roku: 285 dni
  • Do wakacji: 94 dni

Kalendarium

Wtorek, 2023-03-21

Imieniny: Benedykta, Lubomiry

Organizacja roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

 

1 września 2022r. -  Rozpoczęcie roku szkolnego godz. 9:00            

23  – 31 grudnia 2022 r.   - Zimowa przerwa świąteczna 

24 stycznia 2023 r.            - Termin wystawienia ocen śródrocznych  

13.02 do 26.02.2023 r.      - Ferie zimowe  

06.04. do 11.04. 2023 r.     - Wiosenna przerwa świąteczna

12 czerwca 2023 r.            - Termin wystawienia ocen rocznych 

23 czerwca 2023 r.           -  Zakończenie roku szkolnego 2022/2023

 

Egzamin ósmoklasisty:

  23 .05.2023 -  język polski godz. 9.00   

  24 .05.2023 -  matematyka godz. 9.00

  25 .05.2023 -  język obcy godz. 9.00

 Termin ogłoszenia wyników:  03.07.2023

 Wywiadówki  i konsultacje:

05.09.2022 r. (w)1-3

06.09.2022 r.(w) 4-8

13.10.2022 r. (k)

17.11.2022 r. (k)

15.12.2022r. (informacja o ocenach – w)

02.02.2023 r. (k)

30.03.2023 r. (k)

11.05.2023 r. (informacja o ocenach-w)

 

 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

31.10.2022 – odpracowany 24.09.2022 (Festyn Rodzinny)          

2.01.2023 – odpracowany 04.03.2023 (Dzień Otwarty)                   

02.05.2023 

09.06.2023