Przedszkole nr 97

Procedury bezpieczeństwa w związku z pandemią

 

DRODZY RODZICE

Z dniem 1 września 2020 roku wracamy do normalnego trybu funkcjonowania naszego przedszkola. Dla wszystkich jest to trudny, niepewny i budzący obawy czas. Wierzymy, jednak, że razem z Wami uda nam się stworzyć bezpieczne warunki dla Naszych dzieci „Nadodrzańskich Skrzatów”.

W związku ze stanem epidemii w naszym kraju aby ograniczyć zakażenia wprowadziliśmy w naszym przedszkolu środki ochronne. W nadchodzącym okresie będziemy szczególnie przestrzegać działań zabezpieczających przed rozprzestrzenianiem się zarażeń. BĘDZIE TO MOŻLIWE PRZY UDZIALE WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW NASZEGO PRZEDSZKOLA, JAK RÓWNIEŻ RODZICÓW I DZIECI.

Bardzo prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem Dyrektora ZSP nr 8, zawierającym podstawowe procedury dotyczące funkcjonowania Przedszkola i Oddziałów Przedszkolnych, które zgodne są z: Wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020r.dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki na dziećmi w wieku do lat 3 oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania.

W dniu 01.09.2020r. w momencie przyprowadzenia dzieci do Przedszkola i Oddziałów Przedszkolnych każdy z rodziców/opiekunów prawnych zobowiązany jest bezwzględnie dostarczyć OŚWIADCZENIE i UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA.

Powyższe Zarządzenie wraz z procedurami, wymagane OŚWIADCZENIE i UPOWAŻNIENIE dostępne będą dla Państwa od dnia 28.08.2020r. stronie internetowej: zsp8.pl w zakładce Przedszkole .

 

List Dyrekcji do Rodziców ws. funkcjonowania przedszkola

FUNKCJONOWANIE PRZEDSZKOLA W OKRESIE WAKACYJNYM

 

fb icon 325x325 Zobacz nas na Facebooku

 

Możecie Państwo przyliżyć sobie nasze Przedszkole dzięki poniższej prezentacji:

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

GRAFIK ZAJĘĆ W GRUPACH 

PORY POSIŁKÓW

STATUT PRZEDSZKOLA

PROJEKT "Edukacja przedszkolna bez barier"


Prosimy o przyprowadzanie dzieci do przedszkola do godz. 8:00

 

W ramach zajęć dydaktycznych wszystkie dzieci uczestniczą w:

- rytmice

- gimnastyce korekcyjnej

- logopedii

- religii ( jeśli rodzic wyrazi zgodę na uczestnictwo)

 

Oprócz tego odbywają się bezpłatne zajęcia dodatkowe z języka angielskiego (tylko dla dzieci pięcioletnich) i zajęcia teatralno-taneczne ( dla wszystkich dzieci)

 

 

NASZE PRZEDSZKOLE TO:

 • przyjazna atmosfera sprzyjająca wielokierunkowemu rozwojowi dzieci

 • wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana, odpowiedzialna kadra pedagogiczna

 • różnorodne uroczystości, imprezy, spotkania, wycieczki

 • jasne, przestronne, bogato wyposażone sale dydaktyczne z bezpośrednim dostępem do sanitariatów

 • gabinet – wyposażony w nowoczesne pomoce dydaktyczne – do terapii indywidualnej prowadzonej przez pedagoga i logopedę

 • sala gimnastyczna do zajęć z muzykoterapii i gimnastyki korekcyjnej

 • nieodpłatne zajęcia z terapii logopedycznej, gimnastyki korekcyjnej, muzykoterapii, religii

 • zajęcia wyrównawcze i terapia pedagogiczna dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

 • ogród przedszkolny bogaty w zieleń i wyposażony w bezpieczny drewniany zestaw urządzeń do zabaw sprawnościowych

 

 

 Nasze grupy:

GRUPA I – KRASNOLUDKI

Grupa liczy 25 dzieci w wieku 3-4 lat. Grupa "KRASNOLUDKÓW" zawsze chętnie poznaje i bada przyrodę.

Nauczycielki: Jadwiga Grębowicz - Magalińska, Mariola Korwin - Piotrowska

GRUPA II integracyjna – LEŚNE LUDKI

Grupa liczy 15 dzieci w wieku 4-6 lat. "LEŚNE LUDKI" tworzą zgraną drużynę, która z uśmiechem na twarzy wita każdy dzień.

Nauczycielki: Beata Lorencik-Ilska, Karolina Szynkarek

Pedagog specjalny: Edyta Krzysztoń

GRUPA III integracyjna - CHOCHLIKI

Grupa liczy 20 dzieci w wieku 4-5 lat. Wszystkie CHOCHLIKI", podobnie

jak ich patroni, zawsze mają głowy pełne niezwykłych pomysłów.

Nauczycielki: Joanna Kawałko, Aneta Kościelecka

Pedagog specjalny: Patrycja Ochędzan

0A grupa integracyjna POMYSŁOWE ELFY

Grupa liczy 20 dzieci w wieku 5-8 lat. „POMYSŁOWE ELFY” pielęgnują rośliny, dbają o środowisko i zawsze do świetnych pomysłów im blisko.

Nauczycielki: Marta Grela, Irena Choińska

Pedagog specjalny: Agata Fogler

0B grupa integracyjna LEŚNE DUSZKI

Grupa liczy 20 dzieci w wieku 5-6 lat. „LEŚNE DUSZKI” tworzą magiczną aurę, która daje siłę aby każdy dzień był pełen dobrego humoru.

Nauczycielki: Aleksandra Andrzejewska, Emilia Leśniewska

 

 

Grupy integracyjne w naszym przedszkolu są ogromną szansą zarówno dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, jak i dla dzieci zdrowych. Wspólna zabawa i nauka pozwalają uwrażliwiać i modelować zachowania dzieci zdrowych w taki sposób, że są one zdolne do niesienia pomocy i do traktowania dzieci niepełnosprawnych jak partnerów. Dzieci uczą się w naturalny sposób wzajemnej tolerancji, wrażliwości, otwartości i serdeczności. Współdziałanie w ramach grupy integracyjnej pomaga wszystkim dzieciom pozbyć się niezdrowego egoizmu i uczy szerszego spojrzenia na otaczający świat, w którym spotykamy różnych ludzi.

 

 

INTEGRACJA OD PRZEDSZKOLA

Integracja oznacza współuczestniczenie, włączanie osób niepełnosprawnych do życia społecznego. W procesie integracji osoby z niepełnosprawnością nie oczekują litości, lecz życzliwości środowiska przy pełnej ich akceptacji. Cechy te należy kształtować bardzo wcześnie, już w wieku przedszkolnym. Daje to bowiem szanse rozwijania u osób niepełnosprawnych pozytywnych form współdziałania z pełnosprawnymi rówieśnikami zaś u pełnosprawnych dzieci poczucie odpowiedzialności, troski i tolerancji. Obie strony natomiast kształtują w sobie osobowość otwartą i gotową do współdziałania.

Dzieci pełnosprawne w obcowaniu z niepełnosprawnymi rówieśnikami uczą się:
- większej tolerancji wobec innych,
- akceptowania niepełnosprawności,
- odpowiedzialności i życzliwości wobec innych,
- większej otwartości na innych,
- mają większą świadomość tego, że nie wszyscy są jednakowi, co nie znaczy - gorsi,
- dostrzegają, coraz lepiej rozumieją ograniczenia samodzielności swoich kolegów i troszczą się o nie.

Dzieci niepełnosprawne obserwując na co dzień pełnosprawnych rówieśników:
- starają się im dorównać, mobilizując się do większego wysiłku, a jednocześnie lepiej się rozwijają fizycznie i intelektualnie,
- zapominają o swoich ułomnościach,
- nabierają większej pewności siebie,
- odnajdują swoje miejsce w środowisku, co w przyszłości umożliwi im odważniej patrzeć na świat.

Nauczanie integracyjne jest ideą przyszłościową i słuszną. Istnieje wielka nadzieja, że osoby niepełnosprawne będą uznawane za pełnowartościowych ludzi – kolegów, przyjaciół, sąsiadów, którzy mogą wnieść w nasze życie wiele różnorodnych wartości.

 

 

 


 

Grono pedagogiczne:

Dyrektor : Renata Kałwa

Wicedyrektor: Małgorzata Kołodziej

 

Wychowawcy:

 • Jadwiga Grębowicz-Magalińska
 • Joanna Kawałko
 • Mariola Korwin-Piotrowska
 • Aneta Kościelecka
 • Beata Lorencik-Ilska
 • Karolina Szynkarek
 • Marta Grela
 • Aleksandra Andrzejewska
 • Emilia Leśniewska
 • Irena Choińska

Pedagodzy specjalni:

 • Patrycja Ochędzan
 • Edyta Krzysztoń
 • Agata Fogler

Logopeda: Aleksandra Andrzejewska

Muzykoterapeuta: Alicja Grabowy

Język angielski: Joanna Kawałko, Karolina Szynkarek

Religia: Ewa Musiał

 

 

 Kontakt:

 

Przedszkole nr 97 „Nadodrzańskie Skrzaty”

ul. Składowa 2-4

50-209 Wrocław

telefon bezpośredni: 71 798 69 31 wew. 201

 

Sekretariat ZSP nr 8

Czynny codziennie: 7:30 – 15:30

Tel./Fax: 071 797-87-67

E-mail: Sekretariat.zsp08@wroclawskaedukacja

Gabinet nr 20, I piętro

 

Dyrektor - Renata Kałwa

E-mail: Renata.Kalwa@wroclawskaedukacja.pl

Piątek 14:00 – 16:00

 

Wicedyrektor - Małgorzata Kołodziej

E-mail: Malgorzata.Kolodziej@wroclawskaedukacja.pl

Poniedziałek14:00 – 16:30

Wtorek 14:00 – 16:30