Dzień Kropki 2020

15 września klasa 2b świętowała Dzień Kropki. Czytaliśmy o ukrytych talentach, rozmawialiśmy o emocjach i kreatywności. Dzieci zaprojektowały też swoje własne, niepowtarzalne kropki, które na koniec... ożywiły!

Marta Muca/Małgorzata Michałowska

Czytaj więcej: Dzień Kropki 2020

Na rozpoczęcie roku 2020/2021 dla do rodziców dzieci przedszkolnych

DRODZY RODZICE

Z dniem 1 września 2020 roku wracamy do normalnego trybu funkcjonowania naszego przedszkola. Dla wszystkich jest to trudny, niepewny i budzący obawy czas. Wierzymy, jednak, że razem z Wami uda nam się stworzyć bezpieczne warunki dla Naszych dzieci „Nadodrzańskich Skrzatów”.

W związku ze stanem epidemii w naszym kraju aby ograniczyć zakażenia wprowadziliśmy w naszym przedszkolu środki ochronne. W nadchodzącym okresie będziemy szczególnie przestrzegać działań zabezpieczających przed rozprzestrzenianiem się zarażeń. BĘDZIE TO MOŻLIWE PRZY UDZIALE WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW NASZEGO PRZEDSZKOLA, JAK RÓWNIEŻ RODZICÓW I DZIECI.

Bardzo prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem Dyrektora ZSP nr 8, zawierającym podstawowe procedury dotyczące funkcjonowania Przedszkola i Oddziałów Przedszkolnych, które zgodne są z: Wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020r.dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki na dziećmi w wieku do lat 3 oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania.

W dniu 01.09.2020r. w momencie przyprowadzenia dzieci do Przedszkola i Oddziałów Przedszkolnych każdy z rodziców/opiekunów prawnych zobowiązany jest bezwzględnie dostarczyć OŚWIADCZENIE i UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA.

Powyższe Zarządzenie wraz z procedurami, wymagane OŚWIADCZENIE i UPOWAŻNIENIE dostępne będą dla Państwa od dnia 28.08.2020r. stronie internetowej: www.zsp8.pl w zakładce Przedszkole .

Na rozpoczęcie roku 2020/2021 dla do rodziców

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie! Drodzy Uczniowie!

Rozpoczynamy rok szkolny 2020/2021 w formie stacjonarnej. Z ogromną radością powitamy uczniów w progach naszej szkoły w dniu 1 września 2020 r. W nadchodzącym okresie będziemy szczególnie przestrzegać działań zabezpieczających przed rozprzestrzenianiem się zarażeń. BĘDZIE TO MOŻLIWE PRZY UDZIALE WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW NASZEJ SZKOŁY, JAK RÓWNIEŻ RODZICÓW I DZIECI. W trosce o naszych uczniów i pracowników, na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ opracowaliśmy procedury postępowania i zachowania w sytuacjach szkolnych. Wszystkie będą umieszczone na stronie www.zsp8.pl w dniu 28.08.2020r. Do procedur dołączone będzie również OŚWIADCZENIE RODZICÓW, które uczniowie powinni wypełnione i podpisane przez rodziców/opiekunów prawnych, dostarczyć do wychowawców w dniu 1 września. Bardzo prosimy o zapoznanie się z nimi i ścisłe przestrzeganie. Będą one również rozsyłane na bieżąco do Państwa dziennikiem elektronicznym Librus.

Z poważaniem

Dyrektor ZSP nr 8