Diagnoza sportowa w klasie 2a 2020r.

Uczniowie klasy 2a w SP58 w ZSP nr8 we Wrocławiu, zgodnie z założeniami programu Sprawny Dolnoślązaczek, poddani zostali trzem próbom sprawności fizycznej: w zwisie na drążku, w biegu na 10x5m oraz w marszobiegu na dystansie 600m. Wszyscy uczniowie spisali się na medal. Wspaniale i wytrwale walczyli do końca pokonując własne słabości.

Renata Płochocka, Małgorzata Skraba