SPRZĄTANIE ŚWIATA 2020 - podsumowanie

Tegoroczna 27.Akcja SPRZĄTANIE ŚWIATA 2020 przebiegła pod hasłem:"Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję ".

Celem akcji było zachęcenie do rezygnacji z plastiku tam, gdzie to możliwe oraz do prawidłowej jego segregacji.

W związku z pandemią Covid-19 tegoroczna akcja niewątpliwie różniła się od poprzednich jednak nasi uczniowie i nauczyciele z wielkim zaangażowaniem zrealizowali zadania, które zostały im przedstawione.
Oto efekty ich pracy?