Klasa na medal 2020-2021

Klasa na medal przeznaczona jest dla uczniów klas IV-VIII. Założeniem programu jest kształtowanie sylwetki absolwenta naszej szkoły.

Najważniejsze cele “ Klasy na medal”:

  • wdrażanie uczniów do aktywności i wyzwalanie inwencji twórczej,
  • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,
  • doskonalenie pracy w grupie,
  • wyrabianie poczucia odpowiedzialności i obowiązkowości,
  • ujawnianie oraz eksponowanie mocnych stron uczniów.

Przez cały rok klasy rywalizują ze sobą o pierwsze miejsce we wszystkich szkolnych akcjach, konkursach i przedsięwzięciach. Za każde zdobyte miejsce przyznawane są odpowiednio punkty. W czerwcu wszystkie punkty są zliczane i klasa, która uzyskała najlepszy wynik otrzymuje Nagrodę Pani Dyrektor.

Klasa na medal na stronkę