Procedury funkcjonowania dziennika elektronicznego

Plik z procedurami dostepny jest również w zakładce szkoła -> dokumenty organizacyjne.

dziennik elektroniczny - procedury