Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8

50-209, Wrocław

ul. Składowa 2-4

tel. 717986931

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 69985
  • Do końca roku: 33 dni
  • Do wakacji: 207 dni

Kalendarium

Poniedziałek, 2022-11-28

Imieniny: Jakuba, Stefana

Stypendium motywacyjne dla uczniów pochodzenia romskiego za wyniki w nauce

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 we Wrocławiu przystąpił do realizacji zadania publicznego pn. „Stypendium motywacyjne dla uczniów pochodzenia romskiego za wyniki w nauce” dofinansowanego w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”.


W ramach powyższego projektu stypendium motywacyjne otrzymało 3 uczniów pochodzenia romskiego uczęszczających do naszej placówki.

Flaga i godło Polski

„Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”

projekt dofinansowany z dotacji celowej budżetu państwa

Gmina Wrocław otrzymała od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotację celową budżetu państwa na realizację w 2021 r. zadania pn. „Stypendium motywacyjne dla uczniów pochodzenia romskiego za wyniki w nauce” w ramach programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”.
Celem projektu jest motywowanie uczniów pochodzenia romskiego do osiągania lepszych wyników w nauce i systematycznego uczestnictwa w zajęciach szkolnych jak również zachęcenie do kontynuacji edukacji przez uczniów narodowości romskiej kończących szkoły podstawowe i ponadpodstawowe.
Grupa docelowa: Projekt jest skierowany do uczniów pochodzenia romskiego posiadających obywatelstwo polskie i uczących się we wrocławskich szkołach podstawowych (z wyłączeniem klas I-III) oraz w szkołach ponadpodstawowych dla których Gmina Wrocław jest organem prowadzącym.

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:

Całkowita wartość projektu: 59 000 zł
Kwota dofinansowania z dotacji celowej państwa: 50 150 zł
Wkład Miasta: 8 850 zł

Termin realizacji:

Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01-06-2022
Termin zakończenia realizacji projektu: 31-12-2022