Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8

50-209, Wrocław

ul. Składowa 2-4

tel. 717986931

Przerwa wakacyjna

DRODZY RODZICE !!!

PRZERWA WAKACYJNA W BIEŻĄCYM ROKU SZKOLNYM PRZYPADA OD 01 - 31.08.2021 R.


Poniżej przedstawiam Państwu procedurę w zakresie opieki wakacyjnej oraz druki dokumentów, które dostępne będą na stronie internetowej Przedszkola

SYSTEM OPIEKI WAKACYJNEJ W PRZEDSZKOLACH PUBLICZNYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO WROCŁAW

procedura dla rodziców w zakresie systemu opieki wakacyjnej w roku szkolnym 2020/2021

- od 14 maja (piątek) wydawanie rodzicom(za potwierdzeniem) -druku deklaracji korzystania z przedszkola w okresie wakacyjnym z określeniem pełnych tygodni korzystania z placówki,

- do 31 maja (poniedziałek) rodzice składają osobiście:

- podanie o konieczności korzystania z innego przedszkola wraz z uzasadnieniem (w okresie przerwy wakacyjnej macierzystego przedszkola)

- deklaracje i podania z określeniem pełnych tygodni korzystania z macierzystej placówki.

- do 15 czerwca (wtorek) dyrektor przedszkola rozpatruje złożone przez rodziców podania i dokonuje analizy uzasadnień oraz wskazuje rodzicom, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, inne przedszkole, z którego może skorzystać dziecko (nie zawsze będzie to najbliższa placówka),

 - do 21 czerwca (poniedziałek) potwierdzenie przez rodziców zamiaru korzystania ze wskazanego przedszkola przez dyrektorów

 

DEKLARACJE DO POBRANIA W ZAKŁADCE DOKUMENTY