Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8

50-209, Wrocław

ul. Składowa 2-4

tel. 717986931

PRZERWA WAKACYJNA

Drodzy Rodzice 

W roku szkolnym 2021/2022 przerwa wakacyjna przewidziana jest na miesiąc LIPIEC.
Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem oraz procedurą w zakresie opieki podczas wakacji. 
Wszystkie niezbędnę dokumenty dostępne są w załaczniku.