Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8

50-209, Wrocław

ul. Składowa 2-4

tel. 717986931

Dzień Kolorowej Skarpetki

Grono pedagogiczne Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 we Wrocławiu zaprasza do włączenia się do akcji „Załóż kolorową skarpetkę na znak szacunku i solidarności z osobami z Zespolem Downa".

Data symbolizuje trisomnię 21 chromosomu, którego dodatkowa kopia znajduje się w komórkach osób z Zespołem Downa.Udowodnijmy, że osoby z trisomią 21 są tacy jak my – mają swoje wielkie pasje i wielkie marzenia. Okazują radość i miłość w sposób szczery, zaraźliwy i bezinteresowny. Potrzebują akceptacji, tolerancji i szacunku.

Dltaego 21 marca do przedszkola przychodzimy w kolorowych skarpetkach nie do pary na znak solidaryzowania się z chorymi na Zespół Downa.

 

P.S. Czy wiecie dlaczego skarperka jesy symbolem Dnia Osób z Zespołem Downa?

Ponieważ dodatkowy chropmosom ma kształt skarpetki. 

 .