Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8

50-209, Wrocław ul. Składowa 2-4 tel. 717986931
Przejdź do strony głównej

Poniedzialek, 28 listopada 2022

Asystent ucznia o specjalnich potrzebach edukacyjnych

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8,

50-209 Wrocław, ul. Składowa 2-4

zatrudni od zaraz na podstawie umowy o pracę na czas określony

osobę na stanowisko

ASYSTENTA UCZNIA O SPECJALNYCH

POTRZEBACH EDUKACYJNYCH

w wymiarze 0,85 etatu (34/40).

 

Wymagania:

- wykształcenie co najmniej średnie;

- znajomość języka polskiego w stopniu komunikatywnym;

- wysoko rozwinięte kompetencje psychospołeczne i organizacyjne;

- dobry stan zdrowia umożliwiający wykonywanie czynności fizycznych.

 

Wymagane dokumenty:

  1. list motywacyjny;

  2. życiorys zawodowy - CV,

  3. kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie, posiadane uprawnienia,

  4. zaświadczenie o niekaralności;

  5. posiadanie aktualnych badań sanitarno-epidemiologicznych;

  6. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.,

  7. dokumenty potwierdzające staż pracy (kserokopie świadectw pracy),

  8. oryginał kwestionariusz osobowego,

  9. inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności np. referencje.

 

Dokumenty aplikacyjne proszę przesłać na adres mailowy sekretariat.zsp08@wroclawskaedukacja.pl lub złożyć osobiście w sekretariacie placówki do 20.05.2022 r.

Szczegółowe informacje tel.: 71 798 68 31 wew. 110.

 

Administratorem danych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 we Wrocławiu ,

ul. Składowa 2-5, 50-209 Wrocław . Kontakt do naszego inspektora ochrony danych: inspektor@coreconsulting.pl lub CORE Consulting sp. z o.o., ul. Z. Krasińskiego 16,

60-830 Poznań. Szczegółowe informacje o regułach przetwarzania danych związanych

z prowadzoną korespondencję e-mail znajdziesz na www.zsp8.pl oraz www.zsp8.pl.

Jeżeli chciałby Pan/Pani wiedzieć więcej, jak przetwarzamy Państwa dane w związku z procesem rekrutacji, proszę odwiedzić naszą stronę: www.zsp8.pl

 

Załączniki

Brak załączników

Metryczka

Wytworzono:2022-05-12 12:02przez: Administrator BIP
Opublikowano:2022-05-12 12:02przez: Administrator BIP
Podmiot udostępniający: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
Odwiedziny:346

  • Brak wpisów.