Kampania prozdrowotna "Tydzień dla serca"

serceW dniach od  26.05 do  31.05. 2014r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 odbyła się kampania prozdrowotna „Tydzień dla serca”.Ogólnym celem kampanii, której przebieg opracowała p. V. Kruczkowska, było uświadomienie uczniom czynników stylu życia i zachowań zdrowotnych mający pozytywny i negatywny wpływ na układ krążenia.
W trakcie trwania kampanii wychowawcy klas IV-VI przeprowadzili pogadanki na temat szkodliwego wpływu palenia papierosów na organizm człowieka.. Podczas lekcji matematyki   uczniowie uczyli się podstawiać dane do wzoru i obliczać swoją wydolność fizyczną – Test Ruffiera. Ponadto poznali słówka w języku angielskim związane z tematem. Nauczyciele  przyrody   przeprowadzili zajęcia na temat przyczyn powstawania chorób  serca.
Pod kierunkiem p. Violetty Kruczkowskiej uczniowie ćwiczyli umiejętność wykonania resuscytacji krążeniowo – oddechowej.
      Odbył się konkurs literacki pt.,,Dbaj o swoje serce” oraz plastyczny pt. „Moje serce – moje zdrowie”. Nauczyciele wychowania fizycznego przeprowadzili międzyklasowe rozgrywki sportowe. Duże zainteresowanie wśród dzieci i rodziców wzbudziła możliwość wykonania pomiaru ciśnienia tętniczego przez pielęgniarkę szkolną.
    Realizacja programu osiągnęła zamierzony cel. Wiedza przekazana uczniom podczas akcji  uświadomiła im konieczność dbania o własne zdrowie.