PASOWANIE UCZNIÓW KLASY 2A NA CZYTELNIKÓW 2019

26 listopada 2019r. w bibliotece szkolnej, w obecności rodziców oraz pana wicedyrektora Andrzeja Pacholczyka, odbyło się pasowanie uczniów klasy 2a na czytelników. Dzieci podczas tej uroczystości śpiewały piosenki, recytowały wiersze, otrzymały pamiątkowe dyplomy i zakładki oraz wypożyczyły książki.
(B.Małachowska, I.Maj-Fortunko, A. Iwancewicz-Stawarz)