XVIII Wrocławski Sejmik SU Szkół Podstawowych „Smartfon w szkole”

Dnia 22 listopada 2019 r. w szkolnej auli odbył się XVIII Wrocławski Sejmik SU Szkół Podstawowych pod hasłem „Smartfon w szkole”. Celem spotkania było usystematyzowanie wiedzy na temat zagrożeń spowodowanych nadmiernym używaniem telefonów komórkowych oraz innych urządzeń mobilnych. Wzięli w nim udział przedstawiciele SU z SP19, SP58, SP78, SP93, SP108. W trakcie spotkania uczestnicy w kilkuosobowych grupach starali się odpowiedzieć na pytanie: Jakie są zalety korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń mobilnych w szkole i poza nią? Zwracali uwagę na zagrożenia jakie niesie korzystanie z telefonów komórkowych lub innych urządzeń mobilnych. Szukali pomysłów na ciekawe spędzenie przerw bez telefonu komórkowego oraz odpowiadali na pytanie: „Smartfon w szkole – zakazać czy zezwolić?”. Spotkaniu towarzyszyła wspaniała i przyjazna atmosfera. Sejmik zakończył się wręczeniem przez panią dyrektor Certyfikatów udziału oraz podziękowań dla opiekunów SU.

(B.Małachowska, E.Butor)